شرکت نعیم naeimco

عرضه کننده جوجه یکروزه گوشتی تلفن3-66911612 * 8-66574216-021

ضد عفونی مرغداری 

 

شستشو و ضدعفونی كردن سالن های مرغداری
مرحله 1-تخلیه كود حاصل و حمل و نقل آن با توجه به دستورالعمل (بخشنامه شماره 29771-9/7/ 74 ) سازمان دامپزشكی كشور باید انجام پذیرد .

مرحله 2-پاكسازی سالن ها و محوطه مرغداری از بقایای كود و پر و لاشه و سایر بقایای آلودكننده از دور وبرقبلا صورت پذیرد .
مرحله 3-كلیه تجهیزات و لوازم از قبیل دانخوری ، آبخوری و غیره ...... از سالن ها خارج و جهت شستشو و ضدعفونی به محوطه خارج از سالن منتقل شود .
مرحله 4-با استفاده از آب گرم (با فشار قوی ) كلیه قسمتهای سالن ها از قبیل كف – سطوح داخلی و خارجی دیوارهای سالن  و سایر تاسیسات (كارخانه تهیه دان – انبار ها – دفتر كار – اتاق نگهبانی و .......) در مرغداری از بقایای كود – پر – و گرد و خاك كاملا پاكیزه شود .
مرحله 5-شستشوی بعدی با استفاده از دیتر جنت ها (صابون مایع – محلول های پاك كننده و .......) انجام گیرد و سپس با آب گرم و فشار مناسب كلیه قسمتها پاكیزه شود .
مرحله 6-تعمیر و مرمت هر گونه منفذ و برطرف كردن خرابی های موجود در سطح سالن ها و سایر تاسیسات رفع پارگی های توری پنجره ها در این مرحله الزامیست .
مرحله 7-شعله دادن کف و دیوارهای سالن از داخل و خارج تا ارتفاع 5/1متر .
مرحله 8-ضدعفونی كلیه سطوح (كف – سقف – دیوارها – پشت بام ) با توجه به پیشنهادات مندرج در جداول شماره 1 و 2 .
مرحله 9-نظافت و ضدعفونی سیستم تهویه و سیستم های برق با توجه به بند 7.
مرحله 10–لایروبی و شستشو و ضدعفونی سیستم فاضلاب با توجه به بند 7 .
مرحله 11-پس از پایان مرحله 9 كلیه درب ها و پنجره های سالن ها و سایر تاسیسات تا ضد عفونی نهایی پس از نصب لوازم و تجهیزات از ورود احتمالی پرندگان و خزندگان وهمچنین درب سالن از ورود افراد غیر مسئول باید بسته نگهداشته شود .
ب :شستشو و ضدعفونی لوازم و تجهیزات
مرحله 1-كلیه لوازم و تجهیزات مرغداری از قبیل دانخوری و آبخوری و آنهایی كه قابل شستشو می باشند به خارج از سالن ها منتقل شود و باید در مرحله اول در آب گرم غوطه ور گردند .
مرحله 2-لوازم فوق را مجددا با آب گرم و برس شسته و سپس با ماده ضدعفونی كننده موثر كه در جدول شماره 1 ذكر گردیده است به مدت دوساعت غوطه ور و ضد عفونی گردند و متعاقبا با آب تمیز آب كشیده شود .
ج :پاكسازی و شستشو و ضد عفونی محوطه
مرحله 1-سطوح آسفالته و بتونی محوطه مرغداری پس از شستشو سالن ها با آب فشار قوی باید كاملا تمیز شود .
مرحله 2-كلیه سطوح مطرح شده در مرحله 1 و همچنین سطوح خاكی و ....... باید شعله داده شوند .
مرحله 3-اسپری ماده ضد عفونی كننده با توجه به مواد ضدعفونی كننده موثر مندرج در جداول برروی سطوح اعم از آسفالت شده و بتونی و شنی و خاكی الزامیست .
مرحله 4–آهك پاشی سطوح غیر قابل شستشو محوطه مرغداری پس از انتقال لوازم و تجهیزات مرغداری به داخل سالن ها با آب آهك تازه انجام پذیرد.
مرحله 5–تامین محلول ضدعفونی در مدخل درب ورودی اداری و سالن ها پس از شستشو و ضد عفونی سالن ها الزامیست .
د: شستشو و ضد عفونی شبكه آبرسانی
1-كلیه شبكه آبرسانی محتوی آب آشامیدنی طیور تخلیه و لایروبی و شستشو و تمیز شود .
2-مخازن و لوله ها با محل ضدعفونی كننده پر گردیده و پس از 24 ساعت محلول تخلیه و سپس سیستم با آب تمیز شستشو داده شود .
1-استفاده از لباس كار – ماسك و دستكش مناسب در زمان استفاده از فرمالین ضروری است .
2-قبل از شروع استفاده از فرمالین باید كلیه پنجره ها و هواكش ها و كلیه نقاطی كه امكان خروج گاز از آنها وجود دارد بسته شوند .
3-پس از قرار دادن كلیه وسایل و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دوره پرورش در داخل سالن ها نسبت به توزیع بستر مناسب و سالم به نحوی كه در مسیر رفت و آمد قرار نگرفته باشد اقدام و متعاقبا نسبت به گاز دادن اقدام شود .
4-در صورتی كه جهت ضدعفونی سالن ها از تركیب پرمنگنات و فرمالین استفاده شود به میزان حداقل 10 گرم پرمنگنات و 20 سانتی متر مكعب فرمالین برای هر متر مكعب لازم می باشد . حداقل درجه حرارت سالن كمتر از 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 65 درصد باشد .
بخار دادن (با غلتك 1×2)
40 سی سی فرمالین +20 گرم پرمنگنات پتاسیم برای هر 8/2 متر مكعب روش
فرمالین جهت ضد عفونی
1-استفاده از لباس كار – ماسك و دستكش مناسب در زمان استفاده از فرمالین ضروری است .
2-قبل از شروع استفاده از فرمالین باید كلیه پنجره ها و هواكش ها و كلیه نقاطی كه امكان خروج گاز از آنها وجود دارد بسته شوند .
3-پس از قرار دادن كلیه وسایل و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دوره پرورش در داخل سالن ها نسبت به توزیع بستر مناسب و سالم به نحوی كه در مسیر رفت و آمد قرار نگرفته باشد اقدام و متعاقبا نسبت به گاز دادن اقدام شود .
4-در صورتی كه جهت ضدعفونی سالن ها از تركیب پرمنگنات و فرمالین استفاده شود به میزان حداقل 10 گرم پرمنگنات و 20 سانتی متر مكعب فرمالین برای هر متر مكعب لازم می باشد . حداقل درجه حرارت سالن كمتر از 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 65 درصد باشد .
بخار دادن (با غلتك 1×2)
40 سی سی فرمالین +20 گرم پرمنگنات پتاسیم برای هر 8/2 متر مكعب روش


 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۸/۰۳/۰۸ساعت 11:15  توسط   |